Έκθεση “Τοπία του Νου” – Σημείωμα / Exhibition “Landscapes of the Mind” – Note

Τοπία του Νου

Τι βλέπει κάποιος σ’ ένα τοπίο; Σε ποια παρακλάδια του νου του αφήνεται να χαθεί; Σε ποιες αυλακώσεις του μυαλού του βρίσκει σύμβολα ή αναγνωρίζει σημάδια από τη ζωή του, από την παιδική του ηλικία – ίσως – ή από κάποιον κόσμο που ονειρεύτηκε;
Τα “ΤΟΠΙΑ του ΝΟΥ” είναι τοπία γήινα, υπαρκτά και καθόλου αφηρημένα.
Ίσως κάποιοι ταξιδέψουν, αφαιρεθούν, ίσως αναγνωρίσουν κάποια τοπία που βλέπουν μόνοι τους, μόνο αυτοί, όταν κλείνουν τα μάτια κάποιες στιγμές της ημέρας ή της νύχτας…

Γιώργος Χρηστινίδης

Landscapes of the Mind

What someone sees in a landscape? In which branches of the mind is allowed to be lost? In which slots of mind finds symbols or recognize signs of his life, from his childhood – perhaps – or a world that he dreamed?
The “Landscape of the Mind” are earthy landscapes, existent and not abstract at all.
Perhaps some will travel, will be removed, maybe recognize some landscapes they see by themselves, only they, when they close the eyes at certain moments of the day or night …

Yiorgos Christinides