Έκθεση “Με τον Ανθό της Νιότης” – Σημείωμα / Exhibition “With the Flower of Youth” – Note

…ακονίζοντας την ορμή…

Η νιότη αγωνίζεται,
η νιότη είναι αυθόρμητη στις αντιδράσεις της,
η νιότη δεν φοβάται να εκφράσει συναισθήματα,
η νιότη δεν διστάζει να συνεργαστεί, να φτιάξει ομάδες, να παλέψει για τον κοινό σκοπό,
η νιότη χαμογελάει ή γελάει με την καρδιά της,
η νιότη αντιδρά…
γι’ αυτό και η νιότη είναι η ελπίδα.
Σ’ ένα γήπεδο του βόλεϊ η νιότη ζει, αναπνέει κι ακονίζει την ορμή της.

Γιώργος Χρηστινίδης

…sharpening momentum …

The youth is struggling,
the youth is spontaneous in its reactions,
the youth is not afraid to express feelings,
the youth did not hesitate to cooperate to make groups to fight for the common cause,
the youth smiles or laughs at her heart,
the youth reacts …
that’s why the youth is the hope.
In a volleyball field the youth lives, breathes and sharpens its momentum.

Yiorgos Christinides