Έκθεση “Εντός” – Σημείωμα / Exhibition “Inside” – Note

Το “Μέσα”

Το «μέσα» χωρίς φως,
ίσως και να μην υπήρχε
ή έστω, αν υπήρχε,
να μην είχε τόση αξία.
Το «μέσα» χωρίς φως
είναι μόνο χρόνος
και ίσως, πάλι, ούτε κι αυτό.
Τι θα ήταν το «εντός» δίχως το εκτός;
Η ταυτότητα του «μέσα» είναι η ύπαρξη του έξω.
Πρόκειται για σχέση διαλεκτική.

Yiorgos Christinides

The “Inside”

The “inside” without light,
it might as well not exist
or even if there was,
not have much value.
The “inside” without light
only time
and perhaps, again, not even that.
What would be the “inside” without the outside?
The identity of the “inside” is the existence of the outside.
This dialectical relationship.

Yiorgos Christinides