Έκθεση “Άγνωστοι Δίπλα Μου” – Σημείωμα / Exhibition “Unknown Next to Me” – Note

Άγνωστοι Δίπλα Μου

…φωτογραφίζω ανθρώπους… ανθρώπους σκιές, αγνώστους που περνούν από δίπλα μου, φεύγουν και χάνονται παραμένοντας άγνωστοι και το ίδιο είμαι κι εγώ γι’ αυτούς. Αντιλαμβάνομαι το εφήμερο της ανθρώπινης ύπαρξης κι αναρωτιέμαι τι μένει από αυτή την ανθρώπινη παρουσία… από αυτό το δημόσιο πέρασμα και… κατά βάθος αναρωτιέμαι τι είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Είναι μια σκιά; Έχει η σκιά αποτύπωμα; Ποιο το νόημα όλων αυτών; Δεν ξέρω…
Στ’ αλήθεια δεν ξέρω… και δεν ξέρω επίσης το λόγο που κάνω τέτοιες εικόνες… ίσως γιατί μέσα από τους άλλους, θέλω να δω καλύτερα τον εαυτό μου… ίσως…
Αυτό που ξέρω είναι ότι φωτογραφίζω… κι όταν το κάνω αυτό είμαι καλά…

Γιώργος Χρηστινίδης

Unknown Next to Me

… photographing people … people shadows, strangers passing by my side, they leave and they lost, but still remained unknown and so am I for them. I realize the ephemeral of the human existence and I wonder what remains of this human presence … this public passage and … deep down I wonder what is man himself. Is it a shadow? Has the shadow footprint? What is the point of all these? I do not know…
I really do not know … and also I do not know why i do such images … maybe because through the others, I want to see myself better … maybe …
What I know is that I shoot … and when I do that I’m fine…

Yiorgos Christinides